Vanwege de huidige pandemie zijn onderwijsorganisaties van de ene op de andere dag overgestapt op een digitale manier van lesgeven. Om leerlingen en studenten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben de meeste onderwijsorganisaties verschillende nieuwe toepassingen en tools geïntroduceerd. Mensen werken vanuit huis en beschikken niet altijd over goed beveiligde netwerken. Gezien de hoeveelheden persoonsgegevens die doorgaans door onderwijsorganisaties worden verwerkt, kan de plotselinge verschuiving naar leren op afstand voor velen een groot risico op een datalek met zich meebrengen, tenzij passende maatregelen worden getroffen. Dit meldt Privacy Perfect.

Vorig jaar werden er bijna 27.000 klachten over privacy geregistreerd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): 29 procent meer dan in 2018. De AP kan hoge boetes opleggen als een datalek niet wordt gemeld of als blijkt dat een datalek het gevolg is van het niet naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met de noodzakelijke introductie van nieuwe toepassingen voor digitaal onderwijs, en daarmee de nieuwe manieren om persoonsgegevens door instellingen te verwerken, zou het aantal datalekken in 2020 snel kunnen toenemen.

Bekijk hier het volledige artikel.